චොකලට් දින ඉවර කරන්න

එවැනි කෙටිකාලීන ආහාර වේලක් ඵලදායි බව ඔප්පු වී ඇත. චොකලට් කුඩා ප්රමාණයකින් එය අධික ලෙස බර අධික ආහාර ගැනීම සඳහා සතියකට වරක් ප්රතික්ෂේප කිරීම ප්රමාණවත්ය. එවිට ඔබට ප්රතිඵල ලැබෙනු ඇත. දවස මුළුල්ලේ චොකලට් ශක්ති අගය දිනකට කිලෝ මීටර් 700-800 ඉක්මවිය යුතු බවට අවධානය යොමු කරන්න.

චොකලට් උපවාසයක් දිනපතාම ප්රතිකර්මයට ලක්වෙයි. එය දිරවන පත්රිකාව පිරිසිදු කර ශරීරයෙන් අතිරික්ත තරල ඉවත් කරයි. එහෙත්, ගොඩබෑමේ චොකලට් දිනය ඉතා ජනප්රිය වූ ප්රධාන තර්කයක් වූයේ එක් දිනක් බර කිලෝග්රෑම් එකහමාරකටත් අඩු විය හැකි බවය. මීට අමතරව, මෙම ප්රණීත රසයෙන් යුත් රසයක් සහ සුවඳ සුවඳකින් යුක්තය. එයින් අදහස් වන්නේ ඔබම ඔබවම රවට්ටන්නේ නැති බවයි.

බොහෝ මිනිසුන් චොකලට් දිනය කැමති වනු ඇත. එවැනි කුඩා ආහාරයක් ඔබට අතිරික්ත කිලෝග්රෑම් අහෝසි කිරීමට ඉඩ නොදෙන්නට ඉඩ ඇති බවක් පෙනෙන්නට ඇත, නමුත් එය එසේ නොවේ, ප්රධාන දෙයක් වන්නේ එහි කිරි ආශ්රිතයන් වෙනුවට වඩා කටුක චොකලට් භාවිතා කිරීමයි.

කටුක චොකලට් දවසේ දාන්න

ප්රධානම සාධකය වන්නේ තේරීමයි. ඔබ කිසිදු අතිෙර්ක සහ පිරවුම් අඩංගු ෙනොවන නිෂ්පාදන මිලදී ගත යුතුය. එවැනි උළු වල ඇති කොකෝවා ඇට ප්රමාණය 80% ක් විය යුතුය. නිරාහාරයේ දවස සඳහා, ඔබ පමණක් කටුක කළු චොකලට් භාවිතා කළ යුතුය.

චොකලට් සහ කෝපි පිළිබඳ උපවාසයක් ද අදාළ වේ. මේ අවස්ථාවේදී, ඔබ චොකලට් ආහාරයට සමාන ලෙස සැලකිය යුතුය. - 150 ග්රෑම් බෙදීම් 5 කට බෙදනු ඇත. නමුත් විරාමයකින් ඔබ සීනි නොමැතිව කෝපි පානය කළ හැකිය. විශේෂයෙන්ම රුධිර පීඩනය වැඩිවීම නිසා විශේෂයෙන් කෝපි සහ චොකලට් එකට එකතු වීම නිර්දේශ කෙරේ.