යුරෝපය

More: ස්විස්ටර්ලන්තය , චෙක් ජනරජය , බෙල්ජියම , ස්පාඤ්ඤයේ , ලැට්වියාව , නෝර්වේ , ඩෙන්මාර්කය , සයිප්රසය , මොන්ටිනිග්රෝව , ස්වීඩනය , අයිස්ලන්තය , ස්ලෝවේනියාව , එස්තෝනියාව , මෝල්ටාව , බොස්නියා සහ හර්සෝවෝ , මැසිඩෝනියාව