කුමන හේතුවක් නිසාද?

එහි නම තිබිය වුවද, පයින් ගස් පවුලෙන් පොහොසත් ශාකයකි. ශීත ඍතුව සඳහා ඇයගේ එක් අසරණකමක් තිබේ. එමනිසා එය සදාහරිතය ලෙස හැඳින්විය නොහැක. වර්ෂා බීජ පැළ වලදී පමණක් වසර පුරාම ඉදිකටුවක් පවතී. මෙය වෙනස් වන දේශගුණික තත්වයන් අනුවර්තනය වීම හේතුවෙන් බලාගාරය විසින් ඉඳිකටුවක් දැමීමේ හැකියාව අත්පත් කර ගත් බවට යෝජනා කරයි.

කුමන ස්වභාවික කලාපයේ ලක්ෂණ වර්ධනය වේද?

ස්වභාව ධර්මය වර්ධනය වන අතර, වනාන්තරයේ වනාන්තරවල වැඩෙන වනාන්තර සහ කොහේ ද යන්න පිලිබඳ ප්රශ්නයේ දී එය පහත දැක්වෙන පරිදි සාරාංශගත කළ හැකිය. එය බටහිර සහ උතුරු යුරෝපයේ පිහිටි මිශ්ර වනාන්තරවලට අනුරූපී වන අතර එය Carpathians දක්වා ඇත. පොදුවේ, ගස් වර්ග බොහොමයක් තිබේ.

රුසියාව තුළ වඳුරන් වර්ධනය වන තැන: බොහෝ විට එය සයිබීරියාව හා ඈත පෙරදිග තුල දැකිය හැකිය. මෙම බලාගාරය ආලෝකය ඉල්ලා සිටියි. සෙවන සහිත ප්රදේශ මත එය වර්ධනය නොවේ.

පස ලිස්සන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද: ගස සම්පූර්ණයෙන්ම පාංශු ගතියෙන් තොරයි. එය වගුරු බිම්වල සහ වියලි පසෙහි මෙන්ම මීතේන් තත්වවල පවා සොයා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ලෝහ සඳහා හොඳම පස ප්රමාණවත් තරම් තෙත් සහ හොඳින් ජලය බැස යන ලදී.

පත්ර සහ පයින් අතර වෙනස

පළමු ස්ථානය, පතුලේ ශීත ඍතුව සඳහා ඉදිකටු ඉරිඟු සහ පයින් - නැහැ. පයින් යනු වර්ෂයේ විවිධ අවස්ථාවලදී ඉඳිකටු සෙවන වෙනස් කිරීමකි, සදාහරිත කේතුධර ශාකයකි.

ඉඳිකටු, සෙ.මී. 4.5 ක් දක්වා දිගු කලක් නොසිටි අතර, සෙ.මී. ඇගේ ඉදිකටු සියල්ලම කඩා වැටිලා නැහැ. සෙ.මී. 5 සෙ.මී. ඉඳිකාගත පයින්, කැබලි 2 ක මිටි තුළ මුළු කඳන් පිහිටා ඇත.

මෙම පත්රිකාවේ කඳට වඩා බලවත්ය. සමහරවිට එය විෂ්කම්භය මීටර් 1.8 ක් වේ. ඔව්, එය පයින් මෙන් දෙගුණයක් ජීවත් වේ. මෙම ඔටුන්න වඩා විනිවිද පෙනෙන අතර පයින් ඝන සහ වඩා සිහින්.

මෙම පත්රයේ ලූනු ඉතා අලංකාර, වටා හැඩයක් තිබේ. පයින් දී ඔවුන් කොයිලික්.