ප්ර්ලැක්ටින් විශ්ලේෂණය - සකස් කිරීම

ප්ර්ලාටැක්ටින් මානව ප්රජනක පද්ධතියේ හෝමෝන වේ. ප්ර්ලාටැක්ටීන් කාන්තාවන්ගේ මස්කාර් ග්රන්ථ වල වැඩ කටයුතු පාලනය කරයි, ගර්භණී සමයේදී, කිරි බෝවීම සඳහා prolactin වගකිව යුතුය.

නිසි විභාගයක් මගින් කාන්තාවන්ගෙන් අඩක් පමණ මෙම හෝමෝනවල ඉහළ මට්ටමක පවතී. ඔබ අක්රමවත් ඔප්ෂනල් චක්රයක් ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන්නේ ඔබට ඔබගේ ලේ රුධිරැවැය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය බවය.

එවැනි ඇඟවීම් සහිත කාන්තාවන් සඳහා මෙම විශ්ලේෂණය අවශ්ය වේ:

ප්ර්ලැක්ටින් - විශ්ලේෂණය සඳහා සූදානම් කිරීම

ඔසප් වීමේ සැබෑ මට්ටම් නිශ්චය කිරීම සඳහා, ඔසප් ඔසප් ඔසප් වීමෙන් පසු දින 6-7 දින ඔප් චක්රයේ යම් කාල පරිච්ඡේදයක දී විශ්ලේෂණය සඳහා ගත යුතුය.

Prolactin සඳහා රුධිර පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල සත්ය බව සහතික කිරීම සඳහා විශේෂ පුහුණුවක් අවශ්ය වේ. මෙම හෝමෝන මට්ටම වැඩි කිරීම සඳහා දායක වන පියවර ඉවත් කිරීම අවශ්ය වේ.

වඩාත් ක්රියාකාරී prolactin ලිංගික උද්දීපනය මගින් නිපදවනු ලැබේ. එබැවින් ප්රෝටැක්ටින් බෙහෙත් කිරීම සඳහා සූදානම් වීමේදී කොටසක් ලිංගික සම්බන්ධතාවන්ගෙන් බැහැර වනු ඇත. ඔබ සෝනා නැරඹීම, මත්පැන් පානය කිරීම, මත්පැන් පානය නොකළ යුතු අතර ඔබේ පියයුරු නොසලකන්න. පියයුරු ඕනෑම වේදනාවක් රුධිරය තුලට බෝවීම වැඩි කරනු ඇත. ප්රෝටැක්ටින් විශ්ලේෂණය සඳහා පිළියෙල කිරීම, හිස් බඩක් මත විශ්ලේෂණය සිදු කරන බැවින්, රුධිරය පරිත්යාග කිරීමට පැය කිහිපයකට පෙර උදෑසන ආහාරය දුම්බීම සහ දුම් පානය කිරීම ප්රතික්ෂේප කිරීම ද වේ.

දැනටමත් හසුරුවන කාමරයේ, හෙදියක් ඔබේ චක්රය පිළිබඳ තොරතුරු, ගර්භණී කාලය, ආර්තවහරණය, ​​ඔබ ගන්නා ඖෂධ පිලිබඳව කියන්න - මේ සියල්ල රුධිරයේ හෝමෝන සාන්ද්රණයට බලපායි.

ඔබ සියළුම නිර්දේශයන් හොඳින් පරික්ෂා කර ඇත්නම්, පර්යේෂනයේ ප්රතිඵල අනුව ඔබ මෙම හෝමෝන වැඩි කර ඇති අතර, නිගමන උකහා ගැනීම සඳහා ඉක්මන් නොවන්න, එය නැවත වරක් ටිකක් පසුකාලීනව කරන ලද විශ්ලේෂණය ප්රමාද කිරීමට නැවත උත්සාහ නොකරන්න.